Welkom in de Tuin van God
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Tuin van God!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
092landschap1.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stream
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.gif picture by riaRIJKERS2
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Woorden van God die Leven geven:
 
 
Laat je overspoelen door Zijn Woord.
Zijn Woord is Levendig en Krachtig.
Hij wil je Vrede geven.
Een diepe rust en vertrouwen in je hart.
Door de Heilige Geest.

  
Hij geeft kracht aan zij die uitgeput zijn,
en aan zij die niet sterk zijn, vermeerdert hij macht.
Zelfs de jongeren zijn uitgeput en vermoeid,
en jonge mannen vallen volledig.
Maar zij die wachten op God die kracht geeft,
zij stijgen op met vleugels als van een arend
zij rennen en worden niet vermoeid,
zij gaan door en vallen niet flauw.
Jesaja 40: 29-31

Als je vermoeid en bedrukt bent, kom dan bij Mij.
Ik zal je rust geven.
Matteus 11:28

Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken.
Er staat geschreven dat stromen van levend water u
it uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.
Johannes 7:38

In de wildernis zullen bronnen opwellen
en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen.
Jesaja 35:6

Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien
dat u alles krijgt wat u nodig hebt
en waarnaar u verlangt. Vertel alles
wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem.
Hij zal in alles voor u zorgen.
Hij zal u openlijk recht verschaffen
en uw oprechtheid aan het licht brengen.
Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem.
Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt
en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
Psalmen 37:4-7

Ik heb gezien wat zij doen,
maar toch zal Ik hen genezen!
Ik zal hen leiden en troosten,
hen helpen met berouw hun zonden te belijden.
Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf,
want Ik zal hen allemaal genezen.
Maar zij die Mij blijven afwijzen,
zijn als de rusteloze zee die nooit stilligt,
maar altijd modder en vuil opwoelt.
Jesaja 57:18-20

De HERE is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitruste
n.
Psalm 131:2

Weet dat de Heer de heilige heeft apart gezet voor zichzelf.
De Heer hoort mijn roepen naar Hem.
Zeg in je hart: 'Beef en zondig niet',
terwijl je op je bed ligt, en wees stil.
Psalm 4:3-4
 
 
 
4.gif picture by riaRIJKERS2

 


Reacties
 
 
 
De Liefde
 
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –
9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 1
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
 
1 Korintiers 13
 
 
Lees meer...
34.gif
De  liefde van God.
 
Zijn warme Vaderhart gaat naar ons uit.
Zijn armen zijn uitgesterkt om ons te bereiken.
Zijn hart klopt sneller,
als Hij ook maar een moment onze aandacht krijgt.
 
Maar wij hebben ons gezicht afgewend.
Wij zijn met onze eigen zaken bezig.
Laat dit ons helpen om even God's kant op te kijken.
Even als herinnering: Hij is er ook nog!
 
Om zodoende een glimp op te vangen
 van wie Hij werkelijk is.
Een God vol van vreugde en vrede.
die er steeds naar uitziet en ernaar velangt
om onze aandacht te krijgen.
Maar zich nooit zal opdringen!
 
 
4.gif picture by riaRIJKERS2
 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl